Perlindungan Data

Notis Perlindungan Data

Privasi dan amanah data peribadi anda adalah sangat penting bagi kami dan kejayaan perniagaan kami. Kami mengumpul maklumat tentang pelanggan kami dan di sini kami akan menggariskan jenis maklumat yang kami kumpulkan, sebab kami berbuat demikian dan perkara yang kami lakukan dengannya. Anda juga akan dapat melihat cara anda boleh mengubah suai sebarang maklumat yang anda amanahkan kepada kami.

FX Choice Limited (selepas ini dirujuk sebagai FXChoice) ialah Perbadanan Perniagaan Antarabangsa dengan nombor pendaftaran 000003992 dan alamat berdaftar: Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize. FXChoice diberi kuasa dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Belize — pihak berkuasa kawal selia Belize. FXChoice memegang lesen bernombor 000067/301 yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Belize. Syarikat ini diperbadankan sepenuhnya di bawah Akta Syarikat Perniagaan Antarabangsa, Bab 270, edisi Semakan 2000. Maklumat lanjut tentang FXChoice boleh didapati di myfxchoice.com.

Kami menyediakan perkhidmatan pelaburan (Forex) di seluruh dunia dan bersungguh-sungguh mematuhi setiap undang-undang yang terpakai kepada kami. FXChoice ialah pengawal data peribadi mengikut Perkara 3, perenggan 2 daripada Peraturan (EU) 2016/679 bagi kedua-dua Parlimen Eropah dan Majlis pada 27 April 2016, iaitu Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

Notis semasa berkaitan dengan perkhidmatan yang ditawarkan kepada Pelanggan EU.

Untuk pelanggan Kesatuan Eropah (EU) membuka dan menyelenggara akaun, kami mendapatkan, menyimpan dan memproses maklumat peribadi. Notis ini menggariskan cara kami mengurus maklumat sedemikian untuk memastikan kami memenuhi kewajipan dan menghormati privasi pelanggan kami, menjaga kerahsiaan data.

Cara anda boleh menghubungi FXChoice

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang hak privasi anda atau mahu menukar pilihan privasi, anda boleh menghubungi kami dengan cara yang berikut:

 • Menghubungi sokongan Pelanggan di +52 556 826 8868;
 • Melalui e-mel di info@myfxchoice.com
 • Menggunakan perkhidmatan Sembang Langsung di laman web FXChoice
 • Melalui mel berdaftar: Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize

Maklumat lanjut tentang FXChoice boleh didapati di myfxchoice.com

Cara dan sebab kami menggunakan data peribadi anda

Kami mengumpul dan memproses data peribadi selaras dengan keperluan perundangan Eropah. Kami memproses data anda dengan sebab tertentu dan kami faham bahawa kami tidak boleh menggunakan data anda tanpa had.

Kami mengumpul dan memproses data peribadi anda untuk pelbagai sebab dan bergantung pada beberapa asas undang-undang yang berbeza untuk menggunakan maklumat tersebut. Sebagai contoh, kami menggunakan data peribadi anda untuk memproses permohonan anda, membantu mentadbir perkhidmatan kami kepada anda, memastikan kami memberi anda perkhidmatan yang sebaik mungkin, menghalang akses tanpa kebenaran kepada akaun anda serta memenuhi kewajipan undang-undang dan kawal selia kami.

Notis Perlindungan Data ini bertujuan untuk menerangkan kepada anda cara dan sebab kami memproses data peribadi anda.

1. Untuk memenuhi kontrak atau dalam konteks hubungan prakontrak. Untuk mengikat dan melaksanakan kontrak untuk perkhidmatan.

 • Dalam konteks hubungan prakontrak

  Sebelum kami menyediakan perkhidmatan kepada anda, kami perlu mengumpul beberapa data peribadi untuk memproses permohonan anda dan menilai syarat yang boleh kami masukkan ke dalam kontrak dengan anda. Ini termasuk, sebagai contoh, pengumpulan dan pemprosesan maklumat peribadi. Tujuan mengumpul maklumat adalah untuk mengenal pasti bakal pelanggan dan menilai sama ada perkhidmatan yang diminta oleh mereka adalah sesuai.

  Jika kami belum mengikat kontrak dengan anda, tetapi anda telah meminta kami (melalui 'hubungi kami', 'sembang langsung' atau 'panggilan balik') untuk melakukan sesuatu sebagai langkah pertama (contohnya memberikan sebut harga), kami perlu memproses data peribadi anda untuk melakukan perkara yang anda minta.

  Untuk mula menggunakan perkhidmatan kami, anda perlu membuat profil peribadi terlebih dahulu. Untuk berbuat demikian, sila berikan beberapa data peribadi seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon dan negara anda. Setelah akaun anda dibuat, anda boleh membuka akaun langsung dan demo dan anda akan mempunyai keupayaan untuk menerima beberapa maklumat dengan persetujuan anda terlebih dahulu.

  Perkara di atas terpakai walaupun anda sebenarnya tidak mengikat kontrak dengan kami, selagi pemprosesan adalah dalam konteks potensi kontrak dengan anda; selepas dua tahun permohonan itu tamat tempoh dan kami memadamkan data anda.

 • Hubungan Prakontrak Pengurus Berbilang Akaun (МАМ)/Ahli Gabungan

  Sebelum anda menjadi Pengurus Berbilang Akaun/Ahli Gabungan FXChoice, kami perlu mengumpul beberapa data peribadi untuk memproses permohonan anda dan menilai syarat yang boleh kami masukkan ke dalam kontrak dengan anda. Ini termasuk, sebagai contoh, pengumpulan dan pemprosesan maklumat peribadi. Kami mengumpul maklumat anda untuk memastikan kesesuaian anda sebagai Pengurus Berbilang Akaun/Ahli Gabungan.

  Anda perlu mengisi borang permohonan terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan perkhidmatan MAM/program Ahli Gabungan kami. Untuk berbuat demikian, sila berikan beberapa data peribadi seperti nama, alamat e-mel, nombor telefon, Telegram/Skype (jika anda mahu) dan negara anda. Selepas anda menyerahkan permohonan, salah seorang Pengurus Ahli Gabungan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.

  Dalam proses mempertimbangkan permohonan anda, jika anda mahu, kami mungkin menerima maklumat tertentu daripada anda berkaitan dengan pengalaman dan kesesuaian anda untuk perkhidmatan MAM/program Ahli Gabungan kami. Selepas kami meluluskan permohonan tersebut, anda boleh membuka akaun dan kami akan memproses data peribadi anda secara kontrak.

  Jika kami tidak meluluskan permohonan anda atau jika anda menolak permohonan anda atas sebarang alasan, kami akan memadamkan semua data peribadi anda yang diperoleh daripada anda berkaitan dengan permohonan tersebut, melainkan undang-undang yang terpakai menetapkan penyimpanan Data Peribadi.

 • Untuk memenuhi kontrak

  Untuk membuka akaun langsung untuk anda, kami perlu mengumpul maklumat untuk memastikan identiti anda dan kesesuaian perkhidmatan kami kepada anda. Untuk melakukan perkara ini, kami akan meminta maklumat peribadi yang diterangkan di bawah.

  Kami mengumpul maklumat untuk memberi anda perkhidmatan yang anda perlukan mengikut Perjanjian Pelanggan kami:

  • untuk mentadbir akaun anda dengan kami;
  • untuk mengurus dan melaksanakan pesanan atau permintaan perkhidmatan anda;
  • untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat dengan anda.

  Kami menggunakan maklumat yang anda berikan untuk mengenal pasti dan menghalang sebarang tindakan yang menyalahi undang-undang atau tindakan yang tidak konsisten dengan Perjanjian Pelanggan, dasar, Terma & Syarat dan juga untuk memproses, melaporkan dan menerima sebarang pembayaran – deposit atau pengeluaran – berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan. Selain itu, maklumat ini membantu kami memenuhi keperluan kawal selia berhubung dengan kesimpulan kontrak ini dengan anda.

  Dari semasa ke semasa, kami mungkin meminta maklumat lanjut untuk membantu kami meningkatkan perkhidmatan yang kami sediakan. Secara berasingan, kami juga mungkin memerlukan maklumat lanjut sebagai sebahagian daripada kewajipan kawal selia kami untuk mengekalkan data.

  Sebagai sebahagian daripada proses ini, kami mungkin dikehendaki menyampaikan beberapa maklumat peribadi kepada pengantara atau rakan niaga (contohnya, jika anda melakukan transaksi pembayaran, kami menyampaikan maklumat tentang kemajuan transaksi kepada penyedia pembayaran atau bank kami).

  Jika anda memilih untuk tidak memberikan beberapa maklumat, ini mungkin bermakna kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang anda minta.

  Kami memastikan maklumat adalah terkini dengan sebaik mungkin dan akan menukar sebarang butiran, seperti alamat anda, dengan segera apabila anda memaklumkan kepada kami bahawa ia telah berubah.

2. Untuk mematuhi kewajipan undang-undang

Kami dikehendaki memproses maklumat peribadi anda untuk mematuhi kewajipan undang-undang tertentu, contohnya:

 • untuk melaporkan dan menjawab pertanyaan yang dibangkitkan dan untuk memberikan maklumat kepada pihak berkuasa kawal selia (contohnya, Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Belize atau Unit Perisikan Kewangan), penguatkuasaan undang-undang dan agensi kerajaan yang lain;
 • untuk pengesahan umur;
 • untuk penyediaan maklumat kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data berkaitan dengan kewajipan yang diberikan oleh GDPR;
 • untuk mengesahkan data peribadi yang diberikan kepada kami dan untuk memenuhi kewajipan undang-undang dan pematuhan kami, termasuk pencegahan pengubahan wang haram, pengelakan cukai, pembiayaan keganasan dan penipuan. Sebagai contoh, kami dikehendaki mengenal pasti anda, mengesahkan identiti anda, menyemak aktiviti dan transaksi anda dan memastikan profil risiko pengubahan wang haram anda. Untuk menyiasat dakwaan penipuan dan mencegah penipuan oleh pihak ketiga atau pelanggan;
 • untuk mengumpul maklumat tentang pengetahuan dan pengalaman pelanggan kami, kapasiti kewangan, objektif pelaburan dan sikap terhadap risiko/pulangan mengenai perkhidmatan yang ditawarkan sebelum menyediakan sebarang perkhidmatan;
 • untuk memenuhi kewajipan yang ditetapkan oleh:
  • Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Keganasan
  • Syarat Standard Untuk Berdagang Dalam Sekuriti atau Berdagang Dalam Pertukaran Asing Lesen Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Belize
  • Akta Rekod Perakaunan (Penyelenggaraan) 2013
  • Peraturan (EU) 2016/679 kedua-dua Parlimen Eropah dan Majlis pada 27 April 2016 dan semua peraturan Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Belize
  • dan instrumen berkanun lain yang berkaitan, berhubung dengan perakaunan yang betul dan sah;
 • untuk memberikan maklumat kepada mahkamah dan pihak ketiga, semasa prosiding mahkamah, mengikut keperluan prosedur dan tindakan undang-undang lain yang berkaitan;

3. Apabila anda telah memberikan persetujuan

Dalam sesetengah keadaan, kami memproses data peribadi anda hanya atas persetujuan anda terlebih dahulu. Persetujuan ialah sebab berasingan untuk memproses data peribadi anda dan tujuan pemprosesan dinyatakan di dalamnya.

Jika anda memberi kami persetujuan yang sewajarnya dan sehingga anda menarik balik persetujuan, kami menggunakan data peribadi anda:

 • untuk memberitahu anda tentang perkhidmatan yang mungkin menarik minat anda.
 • untuk memberi anda tawaran tersuai dan perkhidmatan pelanggan yang diperibadikan;
 • untuk memberikan maklumat atau peluang berterusan yang kami percaya mungkin menarik minat anda;
 • untuk menyemak keperluan berterusan anda;
 • untuk memberikan e-mel sekali-sekala tentang ciri berguna, tawaran dan mesej berkaitan pemasaran lain;
 • untuk menghantar surat berita atau maklumat kami tentang peluang lain yang kami percaya akan menarik minat anda (kami hanya akan menghantar ini kepada anda jika anda telah menyatakan bahawa anda ingin menerima maklumat tersebut);
 • untuk memberitahu pengguna tentang kemas kini pada laman web kami;
 • untuk menambah baik kandungan laman web;
 • untuk menyesuaikan kandungan dan/atau susun atur laman web bagi setiap pengguna individu

Untuk dapat melakukan perkara ini, kami akan meminta persetujuan anda. Anda boleh, pada bila-bila masa, menarik balik persetujuan itu melalui pengurusan profil/bahagian langganan anda daripada Backoffice.

Maklumat yang kami kumpulkan tentang anda dan cara ia digunakan

Maklumat yang kami simpan tentang anda boleh berbeza-beza bergantung pada perkhidmatan yang anda gunakan. Ini termasuk maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami apabila anda mencari perkhidmatan, maklumat peribadi yang kami kumpulkan secara automatik (alamat IP anda serta tarikh dan masa anda mengakses perkhidmatan kami apabila anda melawati laman web atau platform kami), dan maklumat peribadi yang kami terima daripada sumber lain.

Pandangan yang lebih terperinci pada maklumat yang kami simpan tentang anda, termasuk contoh cara kami menggunakannya, digariskan dalam perkara yang berikut:

Identiti dan maklumat hubungan

Apa

Nama, nama keluarga, tarikh lahir, negara tempat tinggal, kewarganegaraan dan maklumat lain yang terdapat pada ID anda, serta salinan ID. Alamat rumah, salinan bukti alamat yang diberikan, butiran hubungan, alamat e-mel dan nombor telefon. Penduduk cukai dan maklumat berkaitan cukai. Rakaman video anda dan imej fotografi (Pengesahan video anda yang mengesahkan identiti dan dokumen ID anda).

Mengapa

Kami menggunakan jenis maklumat ini untuk mengenal pasti anda dan untuk membantu kami memerangi penipuan dan aktiviti haram yang lain. Maklumat hubungan anda diperlukan:

 • untuk mengurus dan mentadbir akaun, produk dan perkhidmatan anda;
 • untuk menghantar mesej perkhidmatan, sokongan dan pentadbiran, peringatan, notis teknikal, kemas kini, makluman keselamatan dan maklumat yang diminta oleh anda;
 • untuk memberitahu anda sama ada perubahan penting atau perkembangan pada ciri dan operasi produk dan perkhidmatan tersebut.

Kami juga menggunakan maklumat ini untuk menjawab pertanyaan dan aduan anda.

Kami juga mengumpul dan memproses maklumat identiti dan Data Peribadi Sensitif untuk mematuhi kewajipan Kenali Pelanggan Anda (“KYC”) di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan, serta undang-undang dan peraturan Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Butiran kewangan/Maklumat selera risiko

Apa

Butiran akaun dagangan, butiran akaun digital, butiran akaun bank, butiran kad kredit/debit, butiran pendapatan, pemprosesan permohonan dan rekod pentadbiran, status pekerjaan dan butiran pekerjaan anda, butiran pelaburan, butiran transaksi, keperluan/sikap kewangan, pengalaman dagangan, maklumat berkaitan urusan surat kuasa.

Mengapa

Berdasarkan semakan maklumat yang terkandung dalam profil pelanggan anda, kami boleh, sebagai contoh, menganalisis perkhidmatan yang mungkin paling sesuai untuk anda, atau perkhidmatan yang mungkin anda perlukan, dan kemudian kami menawarkannya kepada anda. Kami juga menggunakan selera risiko anda untuk membantu kami menentukan kesesuaian produk untuk pelaburan.

Maklumat untuk membantu kami memenuhi keperluan anda dengan lebih baik

Apa

Maklumat yang dikumpul daripada simulasi, aplikasi, penyertaan pertandingan dan lain-lain. Interaksi dengan kakitangan FXChoice melalui telefon, e-mel atau melalui saluran digital kami. Komen dan cadangan anda, aduan lepas.

Mengapa

Kami mengumpul maklumat ini untuk menganalisis, menilai dan menambah baik perkhidmatan kami kepada pelanggan, dan juga untuk tujuan latihan dan kawalan kualiti. Sebagai contoh, kami mungkin memantau atau merekodkan sebarang komunikasi antara anda dan kami termasuk panggilan telefon.

Maklumat yang disediakan oleh pihak lain atau dalam domain awam

Apa

Maklumat yang tersedia secara umum, termasuk maklumat pada profil media sosial anda yang boleh diakses secara umum. Maklumat tentang anda yang diperoleh daripada pihak lain, contohnya, pemegang akaun bersama atau orang yang dilantik untuk bertindak bagi pihak anda. Maklumat yang tersedia dalam pangkalan data awam dan persendirian berkenaan dengan semakan pengubahan wang haram.

Mengapa

Kami kadangkala menggunakan jenis maklumat ini untuk mengesahkan bahawa maklumat yang kami simpan pada pangkalan data kami adalah betul. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk membantu kami memahami hubungan kami dengan anda dan untuk membantu kami menawarkan produk dan perkhidmatan yang kami percaya menarik minat anda.

Maklumat yang anda telah persetujui untuk kami gunakan

Apa

Untuk membolehkan kami menghubungi anda melalui saluran tertentu untuk menawarkan produk dan perkhidmatan yang berkaitan. Kami mengumpul maklumat tentang aktiviti Internet anda menggunakan teknologi yang dikenali sebagai kuki yang selalunya boleh dikawal melalui pelayar Internet. Kami mengumpul maklumat tentang tetapan pelayar Internet anda atau sebaliknya Internet Protocol (IP) dan maklumat lain yang berkaitan untuk membantu kami mengenal pasti lokasi geografi anda apabila menyediakan perkhidmatan kami kepada anda.

Mengapa

Kami menggunakan data aktiviti dalam talian untuk memberi anda pengalaman terbaik semasa menggunakan laman web kami. Kami menggunakan alamat protokol Internet anda untuk menganggarkan lokasi geografi anda dan kami menggunakan lokasi anda untuk menapis ciri tertentu yang tersedia untuk negara anda, seperti kaedah pembayaran yang berbeza. Kami mungkin juga menggunakan maklumat lokasi anda untuk membangunkan model analisis tanpa nama untuk menambah baik perkhidmatan kami. Analisis tersebut tidak bersifat peribadi dan anda tidak akan dapat dikenal pasti.

 

FXChoice mungkin merakam perbualan telefon dan interaksi lain (e-mel atau melalui saluran digital kami) dengan anda. Anda akan sentiasa dimaklumkan apabila panggilan dengan kakitangan kami sedang direkodkan.

Kami mungkin mengumpul komen dan cadangan anda, aduan lepas untuk menganalisis, menilai dan menambah baik perkhidmatan kami, dan juga untuk tujuan latihan dan kawalan kualiti. Sebagai contoh, kami mungkin memantau atau merekodkan sebarang komunikasi antara anda dan kami, termasuk panggilan telefon.

Kami mungkin mengumpul maklumat tentang anda yang diperoleh daripada pihak lain, contohnya, pemegang akaun bersama atau orang yang dilantik untuk bertindak bagi pihak anda.

Kami akan meminta maklumat ini daripada anda melalui borang permohonan kami; dokumen yang diperlukan untuk membuka akaun dagangan; pengisytiharan, disediakan oleh anda; e-mel dan saluran lain untuk surat-menyurat serta komunikasi telefon dengan anda.

Kami mengumpul maklumat secara tidak langsung melalui penggunaan kuki yang dinyatakan di bawah dalam Notis ini.

FXChoice tidak akan bertanggungjawab sekiranya kawalan ibu bapa tidak mencukupi yang membawa kepada FXChoice menerima data peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Jika FXChoice menerima data peribadi sedemikian, ia akan dipadamkan serta-merta.

FXChoice tidak menerima kanak-kanak berumur bawah 18 tahun sebagai pelanggan dan tidak mengumpul data peribadi mengenai mereka.

Anda boleh mengawal maklumat peribadi yang telah anda berikan kepada FXChoice

Apabila data peribadi anda dikendalikan berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh kami, anda berhak untuk bergantung pada beberapa hak. Hak ini membolehkan anda melaksanakan kawalan yang bermakna terhadap cara data peribadi anda diproses. Anda boleh melaksanakan mana-mana hak ini secara percuma (dalam keadaan luar biasa tertentu bayaran yang berpatutan mungkin dikenakan atau FXChoice mungkin enggan bertindak terhadap permintaan tersebut), dan kami mungkin meminta anda mengesahkan identiti anda sebelum meneruskan arahan anda melalui cara meminta dokumentasi tambahan daripada anda. Sebaik sahaja kami berpuas hati bahawa kami telah mengesahkan identiti anda dengan berkesan, kami akan membalas kebanyakan permintaan tanpa kelewatan yang tidak wajar dan dalam tempoh masa satu bulan. FXChoice akan melaksanakan permintaan anda untuk membetulkan data peribadi anda dalam masa 10 hari kalendar. Tempoh ini mungkin dilanjutkan dalam keadaan luar biasa dan kami akan memberitahu anda jika tempoh lanjutan itu berkaitan dengan anda, bersama-sama dengan penjelasan tentang sebab lanjutan.

Anda berhak untuk:

 1. Mengakses data peribadi anda

  Anda boleh mengakses data peribadi yang kami simpan tentang anda dengan menghubungi kami melalui permintaan akses data menggunakan saluran yang digariskan dalam Bahagian 'Cara anda boleh menghubungi FXChoice' di atas. Kami akan berusaha untuk memberi anda senarai data peribadi yang selengkap mungkin. Walau bagaimanapun, boleh berlaku yang beberapa data peribadi daripada fail sandaran, log dan rekod yang disimpan mungkin tidak disertakan dalam senarai itu kerana maklumat ini tidak diproses oleh FXChoice secara berterusan dan oleh itu ia tidak tersedia dengan serta-merta. Atas sebab itu, data peribadi ini mungkin tidak dimaklumkan kepada anda. Walau bagaimanapun, data peribadi ini tetap tertakluk kepada prosedur penyelenggaraan data standard dan hanya akan diproses dan disimpan oleh prosedur tersebut.

 1. Betulkan/sekat/padam data peribadi anda

  Jika anda percaya bahawa data peribadi tertentu yang kami simpan tentang anda adalah tidak tepat atau lapuk, anda boleh membuat permintaan pembetulan data pada bila-bila masa menggunakan saluran yang digariskan dalam Bahagian 'Cara anda boleh menghubungi FXChoice' di atas selepas kami mengesahkan maklumat tersebut. Jika anda mempertikaikan ketepatan maklumat yang disimpan, anda boleh meminta kami menyekat maklumat ini semasa aduan anda sedang diperiksa.

  Jika anda mengesyaki bahawa kami sedang memproses maklumat tertentu tanpa sebab yang sah, atau kami tidak lagi berhak menggunakan data peribadi anda, anda juga boleh meminta data peribadi tersebut dipadamkan.

  Kami tidak bertanggungjawab untuk membetulkan atau memadam data peribadi anda jika tindakan demikian akan menghalang kami daripada memenuhi kewajipan kontrak kami kepada anda, atau di jika FXChoice diperlukan, atau dibenarkan, untuk memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan undang-undang atau sebaliknya menurut kewajipan undang-undang kami.

  Kami meminta anda memberitahu kami tentang sebarang perubahan yang berkaitan dengan data peribadi anda untuk membolehkan kami memastikan data pada sistem kami dikemas kini dan tepat.

 1. Tarik balik persetujuan anda

  Apabila anda telah memberi kami persetujuan untuk memproses data peribadi anda, sebagai contoh, supaya kami boleh menghubungi anda tentang salah satu perkhidmatan kami, anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan itu pada bila-bila masa melalui pengurusan profil/bahagian langganan anda daripada Backoffice. Jika anda menarik balik persetujuan anda untuk memproses (dan jika tiada justifikasi lain untuk meneruskan memproses data anda), anda juga berhak meminta data peribadi anda dipadamkan. Penarikan balik persetujuan tidak menjejaskan kesahihan pemprosesan berdasarkan persetujuan anda sebelum pengeluarannya.

 1. Membantah data peribadi anda digunakan untuk tujuan tertentu

  Jika anda tidak bersetuju dengan cara kami memproses data tertentu, anda boleh membantahnya melalui salah satu saluran yang dikenal pasti dalam Bahagian 'Cara anda boleh menghubungi FXChoice' di atas. Dalam keadaan sedemikian, kami akan memberi anda butiran mengenai rasional untuk memproses data peribadi anda.

  Sesetengah operasi adalah automatik, tanpa campur tangan manusia, dan ini mungkin termasuk membuat keputusan berdasarkan semata-mata atau terutamanya pada pemprosesan automatik. Untuk butiran lanjut, lihat Bahagian 'Sebab dan cara kami menggunakan algoritma automatik dan membuat keputusan' di bawah. Jika anda tidak bersetuju dengan hasil proses pembuatan keputusan automatik tersebut, anda boleh bercakap dengan ahli FXChoice untuk menyatakan pandangan anda dan mempertikaikan keputusan itu menggunakan salah satu saluran hubungan yang dikenal pasti dalam Bahagian 'Cara anda boleh menghubungi FXChoice' di atas.

 1. Permintaan pemindahan data peribadi anda dalam bentuk elektronik

  Anda boleh (dalam keadaan tertentu) meminta supaya data peribadi anda dipindahkan kepada anda atau pembekal perkhidmatan lain supaya anda boleh menyimpan dan menggunakan semula data peribadi anda untuk tujuan anda sendiri bagi perkhidmatan yang berbeza. Kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara untuk kerosakan, kerugian atau kesusahan yang berterusan, ditanggung atau dialami oleh anda dan/atau pembekal perkhidmatan yang ditetapkan akibat penggunaan data peribadi yang tidak wajar selepas penerimaan daripada kami.

 1. Hak untuk mengadu

  Jika anda percaya bahawa kami melanggar undang-undang yang berkenaan, sila hubungi kami untuk menjelaskan isu tersebut. Sudah tentu, anda mempunyai hak untuk memfailkan aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan, khususnya di Negara Anggota tempat tinggal anda, tempat kerja atau tempat pelanggaran yang didakwa berlaku.

  Selepas 25 Mei 2018, anda akan dapat memfailkan aduan dengan badan kawal selia dalam EU.

 1. Cara untuk melaksanakan hak anda.

  Anda boleh menggunakan hak yang digariskan di atas secara percuma dengan menghubungi kami menggunakan mana-mana saluran daripada Bahagian 'Cara anda boleh menghubungi FXChoice' di atas.

  Kami mengesyorkan anda memberikan butiran sebanyak mungkin dalam surat-menyurat anda dengan kami supaya kami dapat menangani pertanyaan anda dengan segera dan cekap. Anda mungkin diminta untuk memberikan bukti pengenalan dan/atau maklumat tambahan untuk mengesahkan identiti anda apabila membuat permintaan sedemikian.

Keselamatan dan Kerahsiaan

Kami menggunakan pelbagai teknologi dan prosedur keselamatan untuk membantu melindungi data peribadi anda daripada akses, penggunaan atau pendedahan yang tidak dibenarkan. Kami juga mengambil langkah untuk memastikan bahawa hanya orang yang mempunyai kebenaran yang wajar boleh mengakses data peribadi anda.

Kami mempunyai sistem dan prosedur untuk menghalang akses tanpa kebenaran, pengubahsuaian atau pendedahan yang tidak wajar, penyalahgunaan atau kehilangan maklumat.

Hanya kakitangan yang diberi kuasa yang sesuai boleh mengakses data peribadi anda, jika data tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas mereka, sama ada berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan atau mengikut kewajipan undang-undang atau kawal selia. Ini mungkin termasuk, sebagai contoh, kakitangan yang bekerja di Jabatan Pemasaran dan Jualan, Jabatan Kewangan, Jabatan Sokongan Pelanggan, Lembaga Pengurusan atau wakil khidmat pelanggan.

Kami menggunakan langkah teknikal dan organisasi dalaman untuk melindungi data peribadi anda daripada capaian yang tidak dibenarkan, untuk mengekalkan ketepatan data dan membantu memastikan penggunaan data peribadi anda yang sewajarnya. Langkah keselamatan ini termasuk penyulitan data peribadi anda, tembok api, sistem pengesanan pencerobohan, perlindungan fizikal kemudahan tempat data peribadi anda disimpan dan prosedur keselamatan yang kukuh merentas semua operasi perkhidmatan. Data peribadi anda hanya boleh diakses oleh sebilangan terhad orang yang dikehendaki merahsiakan data tersebut. Kami menggunakan algoritma penyulitan yang kuat untuk penghantaran dan penyimpanan Maklumat anda.

Untuk memastikan keselamatan pemindahan maklumat kami menggunakan sijil SSL dengan penyulitan 256 bit untuk menyulitkan maklumat yang dihantar oleh atau kepada mana-mana pelawat melalui laman web kami.

Kami tidak akan menjual atau menyewa maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga untuk kegunaan mereka sendiri.

Sebab dan cara kami menggunakan algoritma automatik dan Membuat Keputusan

Kami menggunakan algoritma automatik untuk membolehkan kami menyampaikan keputusan dalam jangka masa yang lebih singkat dan untuk meningkatkan kecekapan proses dan perkhidmatan kami.

Contoh tempat kami menggunakan pembuatan keputusan automatik melibatkan penilaian permohonan anda dan selera risiko, maklumat yang anda berikan dalam permohonan anda, pengalaman dagangan anda, pendapatan, butiran pekerjaan dan sebagainya;

FXChoice menggunakan maklumat ini untuk menggunakan peraturan penilaian risiko dalaman secara konsisten. Ini memastikan permohonan anda dilayan dengan adil, cekap dan kami percaya anda layak untuk perkhidmatan yang kami tawarkan.

Kuki

Kami menggunakan teknologi "kuki" di laman web kami untuk mengumpul maklumat. Kuki ialah fail data kecil yang disimpan oleh laman web pada cakera keras komputer anda untuk menyimpan rekod apabila anda melawati laman web. Kuki membolehkan kami meningkatkan keselesaan penggunaan anda, contohnya, dengan mengingati kata laluan anda dan pilihan tontonan, sekali gus membolehkan anda melawati pelbagai bahagian "ahli sahaja" di laman web tanpa mendaftar semula. Tambahan pula, kuki digunakan oleh kami untuk mengukur aktiviti di laman web dan membuat penambahbaikan dan kemas kini berdasarkan kawasan yang popular dan yang tidak.

Kuki boleh dibaca oleh laman web pada lawatan berikutnya pengguna. Maklumat yang disimpan dalam kuki mungkin berkaitan dengan tabiat menyemak imbas pengguna pada halaman web, atau nombor pengenalan unik supaya tapak web boleh mengenal pasti pengguna semasa lawatan baliknya.

Kuki boleh meningkatkan pengalaman menyemak imbas sepanjang tempoh lawatan pengguna dan juga pada lawatan berulang dengan menyimpan tetapan untuk pelbagai elemen tapak web.

FXChoice menggunakan kuki untuk mengumpul maklumat tentang penggunaan laman web oleh pelawat, termasuk perkara seperti kelajuan sambungan, butiran sistem pengendalian, konfigurasi perkakasan komputer, masa dan tempoh setiap lawatan, alamat IP, lokasi dan banyak lagi.

Maklumat yang dikumpul oleh kuki membolehkan FXChoice memahami penggunaan laman webnya, termasuk bilangan pelawat yang diterima, halaman yang dilihat setiap sesi, masa terdedah kepada halaman tertentu dan sebagainya. Maklumat ini membantu kami untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelawat .

FXChoice tidak akan cuba mengenal pasti pelawat secara peribadi daripada alamat IP mereka melainkan hal ini diperlukan untuk pengenalpastian penipuan atau sebarang sebab lain yang dikehendaki oleh undang-undang.

Pelawat boleh menggunakan kebanyakan fungsi di laman web FXChoice dengan baik jika kuki dinyahdayakan daripada pelayar web. Walau bagaimanapun, Backoffice memerlukan kuki didayakan untuk perkhidmatan berfungsi dengan baik.

Kuki sama sekali tidak menjejaskan keselamatan komputer anda.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan kuki, ikut arahan yang diberikan oleh pelayar web yang biasanya terdapat pada menu 'Bantuan', 'Alat' atau 'Edit'.

FXChoice tidak menggunakan kuki untuk menjejaki penggunaan Internet pengguna dan pelanggan selepas mereka meninggalkan laman web kami dan tidak menyimpan maklumat yang boleh dibaca atau dijejaki oleh pihak ketiga. Kami tidak akan menukar, menjual atau memajak maklumat kuki tanpa persetujuan yang jelas daripada pengguna.

Selain itu, kami menggunakan "Google Analytics" untuk menganalisis penggunaan laman web kami. “Google Analytics” menjana maklumat statistik dan maklumat lain tentang penggunaan laman web melalui kuki pada komputer pengguna. Maklumat yang dijana berkaitan dengan laman web kami digunakan untuk membuat laporan tentang penggunaan laman web. "Google" akan menyimpan maklumat ini. “Dasar privasi Google” tersedia di: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Adakah kami berkongsi maklumat peribadi anda?

FXChoice kadangkala berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga dipercayai yang melaksanakan fungsi penting untuk kami, berdasarkan arahan kami dan menggunakan langkah kerahsiaan dan keselamatan yang sesuai. Sebagai contoh, kami menggunakan pembekal perkhidmatan pihak ketiga untuk isu keselamatan atau teknikal. Kami akan menerangkan lebih terperinci tentang sebab kami berkongsi maklumat peribadi dengan pihak ketiga di bawah.

Kami memberikan data peribadi anda kepada pihak ketiga dan tujuan utama kami adalah untuk menawarkan perkhidmatan yang kualitatif, pantas dan komprehensif kepada anda dengan menjaga perkhidmatan yang kami tawarkan untuk memenuhi jangkaan anda. Kami tidak memberikan data peribadi anda kepada pihak ketiga sebelum kami pasti bahawa semua langkah teknikal dan organisasi telah diambil untuk melindungi data ini kerana kami melakukan kawalan ketat untuk mencapai matlamat ini. Dalam keadaan ini, kami tetap bertanggungjawab terhadap kerahsiaan dan keselamatan data anda.

Kami memberikan data peribadi kepada kategori penerima yang berikut (pengawal data peribadi/pemproses data peribadi):

 • Kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga atau rakan niaga kami yang dipercayai untuk mengesahkan identiti anda dan butiran akaun anda, menyimpan atau memproses Maklumat Peribadi bagi pihak kami. Kami memberikan maklumat peribadi menurut kontrak yang dibuat antara kami, berdasarkan arahan kami dan mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan;
 • Apabila kami menggunakan perkhidmatan peguamcara, peguam, juruaudit, penilai dan perunding lain untuk bertindak bagi pihak kami, atau orang yang melaksanakan perkhidmatan perunding dalam bidang yang berbeza;
 • Apabila kami bekerjasama dengan orang yang anda arahkan untuk mewakili anda, atau mana-mana orang lain yang anda telah maklumkan kepada kami diberi kuasa untuk memberi arahan atau menggunakan akaun atau perkhidmatan bagi pihak anda (seperti di bawah surat kuasa wakil);
 • Apabila kami menggunakan perkhidmatan bank dan penyedia pembayaran kami atau rakan niaga lain, atau kami menggunakan pihak ketiga pakar seperti penyedia kecairan, Skrill Limited, Paysafe Holdings UK Limited, VISA dan MasterCard untuk membantu kami memproses pembayaran anda;
 • Apabila kami dikehendaki untuk bekerjasama mengikut undang-undang atau sebaliknya melalui proses undang-undang dengan Belize dan badan kawal selia dan penguatkuasaan lain seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Belize atau Unit Perisikan Kewangan, bank pusat, mahkamah, agensi pencegahan penipuan atau badan lain;
 • Kami bekerjasama dengan syarikat yang menyokong FXChoice untuk mengenal pasti dan menganalisis tingkah laku pengguna anda di laman web kami, contohnya, Google Analytics.
 • Kepada pengendali pos berkenaan penghantaran barang yang mengandungi kontrak, perjanjian dan dokumen lain dan keperluan untuk mengesahkan identiti apabila ia dihantar;
 • Kepada entiti yang menyediakan peralatan, perisian dan perkakasan yang digunakan untuk pemprosesan data peribadi dan diperlukan untuk membina rangkaian syarikat dan untuk melaksanakan pelbagai perkhidmatan perakaunan, pembayaran perkhidmatan dan produk, sokongan teknikal dan sebagainya;
 • Kepada orang yang menyediakan sokongan perkhidmatan kepada peralatan terminal;
 • Kepada pihak berkuasa, institusi dan individu yang kami dikehendaki memberikan data peribadi di bawah perundangan yang berkenaan;
 • Jika anda telah melantik seorang Ejen (Broker Pencadang), kami mungkin berkongsi beberapa maklumat untuk melengkapkan penilaian risiko dan meluluskan permohonan anda dengan mereka;
 • Kadang-kadang kami mungkin melibatkan beberapa syarikat bagi tujuan statistik untuk meningkatkan pemasaran FXChoice. Kami akan memberikan maklumat yang diperlukan berdasarkan kontrak yang ditandatangani antara kita dan dilaksanakan mengikut arahan kami serta selaras dengan undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Data peribadi anda mungkin akan didedahkan secara tanpa nama dan digabungkan hanya pada asas agregat; identiti individu anda akan disulitkan;
 • Kepada pembekal perkhidmatan pengesahan elektronik yang mengurus dokumen yang berkaitan dengan penyediaan produk atau perkhidmatan ditandatangani dengan tandatangan digital;
 • Kepada orang yang menyediakan perkhidmatan mengatur, menyimpan, mengindeks dan memusnahkan arkib dalam salinan keras dan/atau elektronik.

Kadangkala kami mungkin perlu berkongsi maklumat dengan organisasi yang berada, atau yang menjalankan pemprosesan di luar, Kawasan Ekonomi Eropah (EEA). Walau bagaimanapun, kami hanya akan memindahkan data peribadi ke negara atau wilayah di luar EEA jika negara tersebut menyediakan tahap perlindungan yang mencukupi untuk data peribadi, seperti yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Eropah. Atau kami mungkin menghantar maklumat ke luar EEA di mana pemindahan dibuat di bawah perjanjian yang mengikat secara sah yang meliputi keperluan EU untuk pemindahan data peribadi kepada pemproses data di luar EEA.

Kami mungkin mendedahkan data peribadi yang berkaitan dengan pelanggan kami kepada mana-mana pihak ketiga sekiranya berlaku penjualan, pemindahan, penyerahan hak, pelupusan (atau potensi penjualan, pemindahan, penyerahan hak atau pelupusan), penggabungan, pembubaran, penerimaan, semua, atau sebahagian besarnya semua atau mana-mana bahagian perusahaan atau aset FXChoice.

Pengumpulan maklumat pihak ketiga

Dasar kami hanya mengendalikan penggunaan dan pendedahan maklumat yang kami kumpulkan daripada anda. Jika anda mendedahkan maklumat anda kepada pihak lain melalui Perkhidmatan kami (contohnya, dengan mengklik pada pautan ke laman web atau aplikasi lain) atau melalui laman atau aplikasi lain, peraturan yang berbeza mungkin dikenakan terhadap penggunaan atau pendedahan maklumat yang anda dedahkan kepada mereka.

Penting untuk mengambil perhatian bahawa perkhidmatan pihak ketiga tersebut mungkin mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan kami menasihati anda untuk membacanya dengan teliti. Sebelum menggunakan laman web, aplikasi atau perkhidmatan pihak ketiga, kami mengesyorkan anda membaca dan memahami terma dan syarat, jaminan dan dasar privasi laman web dan perkhidmatan tersebut dan untuk memastikan anda bersetuju dengan terma mereka.

Berapa lama kami akan menyimpan maklumat peribadi anda?

Tempoh maklumat peribadi tertentu disimpan bergantung pada jenis maklumat yang kami simpan dan tujuan ia diproses. Mengikut peraturan, kami berhenti menggunakan data peribadi anda untuk hubungan kontrak selepas penamatan kontrak dengan anda, tetapi kami tidak memadamkan data tersebut dengan serta-merta.

FXChoice menentukan tempoh pengekalan yang sesuai mengambil kira sebarang kewajipan berkanun yang dikenakan kepada kami oleh undang-undang. Sebagai contoh, kami dikehendaki menyimpan beberapa maklumat pelanggan selama 5 tahun selepas tarikh perniagaan atau urus niaga yang berkaitan selesai, atau penamatan hubungan perniagaan, yang mana terkemudian mengikut Perkara 16, perenggan 4 daripada Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Keganasan. Menurut akta. 6, perenggan 2 Akta Rekod Perakaunan (Penyelenggaraan) 2013, transaksi yang mencurigakan atau penyiasatan berterusan terhadap pengubahan wang haram/aktiviti jenayah yang berkaitan dengan pelanggan atau transaksi, kami bertanggungjawab untuk menyimpan beberapa maklumat, berkaitan dengan pelanggan atau transaksi tersebut sehingga kesimpulan penyiasatan itu atau tempoh lima tahun, yang mana terkemudian.

Anda harus mengambil perhatian bahawa kami tidak akan memadam atau menamakan data peribadi anda jika perlu untuk prosiding mahkamah, pentadbiran atau prosiding yang belum selesai berkaitan dengan aduan anda kepada kami.

Jika tujuan maklumat itu diperoleh telah terhenti dan data peribadi tidak lagi diperlukan, data peribadi akan dipadamkan atau dirahsiakan yang bermaksud data peribadi anda dilucutkan daripada semua ciri pengenalan yang mungkin. FXChoice telah menyediakan prosedur untuk memastikan bahawa fail dibersihkan secara berkala dan maklumat peribadi tidak disimpan lebih lama daripada yang diperlukan.

Kemas kini pada Notis Perlindungan Data kami

Kami mengekalkan notis ini di bawah semakan biasa dan dari semasa ke semasa akan menyemaknya untuk memindanya demi mencerminkan perubahan pada cara kami memproses maklumat peribadi. Versi terbaru akan sentiasa tersedia di laman web kami myfxchoice.com.

Jika pindaan yang kami buat adalah besar, kami boleh menyiarkan mesej tentang perubahan yang dibuat pada bahagian Berita kami di laman web. Kami menjemput anda untuk menyemak versi semasa Notis Perlindungan Data ini secara kerap, untuk sentiasa dimaklumkan tentang cara kami menjaga perlindungan data peribadi yang kami kumpulkan.

Notis Perlindungan Data ini telah dikemas kini untuk kali terakhir pada 1 Ogos 2020.

Tentang Kuki

Bagaimanakah FXChoice menggunakan kuki?

FXChoice tidak menggunakan kuki untuk mengumpul sebarang maklumat peribadi. Malah, satu-satunya perkara yang kuki digunakan secara langsung adalah untuk menghubungkan permintaan daripada peranti pengguna kepada pelayan webnya. Walau bagaimanapun, FXChoice menggunakan perkhidmatan pihak ketiga seperti Google Analytics yang seterusnya menggunakan kuki untuk menjejak maklumat tentang penggunaan laman web oleh pelawat, termasuk perkara seperti versi pelayar, jenis sistem pengendalian, jenis peranti dan sebagainya.

Maklumat yang dikumpul dengan cara ini membolehkan FXChoice memahami penggunaan laman webnya, termasuk bilangan pelawat yang diterima, halaman yang dilihat setiap sesi, masa terdedah kepada halaman tertentu dan sebagainya. Maklumat ini membantu FXChoice untuk memberi pelawat pengalaman yang lebih baik.

FXChoice tidak akan cuba mengenal pasti pelawat secara peribadi daripada alamat IP mereka melainkan hal ini diperlukan untuk pengenalpastian penipuan atau sebarang sebab lain yang dikehendaki oleh undang-undang.

Pelawat boleh menggunakan kebanyakan fungsi di laman web FXChoice dengan baik jika kuki dinyahdayakan daripada pelayar web. Walau bagaimanapun, Backoffice (istilah yang kami gunakan untuk menetapkan profil pelanggan) memerlukan kuki didayakan untuk perkhidmatan berfungsi dengan baik.

Kuki sama sekali tidak menjejaskan keselamatan komputer anda.

Kuki boleh meningkatkan pengalaman pelayaran sepanjang lawatan pengguna dan juga pada lawatan berulang dengan menyimpan tetapan untuk pelbagai elemen laman web.

Bagaimanakah cara untuk mengawal kuki?

Menyahdayakan kuki individu atau jenis kuki mungkin memerlukan penggunaan alat tambahan pelayar atau penggunaan jenis kuki khas — kuki tarik diri. Pengguna juga boleh memadamkan semua kuki yang sudah ada pada peranti mereka dan mereka boleh menetapkan kebanyakan pelayar untuk menghalangnya daripada diletakkan. Menyahdayakan kuki secara global, melalui tetapan pelayar web, akan mengakibatkan kehilangan fungsi laman web FXChoice dan menyebabkan pengalaman pengguna yang tidak lancar. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara mengurus kuki, termasuk menarik diri daripada jenis kuki yang berbeza, sila lawati: www.aboutcookies.org

Tentang pemberitahuan tolak

Apakah Pemberitahuan Tolak Web?

Pemberitahuan tolak ialah mesej kecil yang boleh menjangkau khalayak di mana-mana dan pada bila-bila masa. Walaupun tetingkap timbul hanya muncul apabila khalayak berada di laman web tetingkap timbul itu, mesej tolak adalah bebas daripada laman web tersebut; ia dikaitkan dengan pelayar web dan aplikasi. Pemberitahuan tolak web ialah mesej yang boleh diambil tindakan yang dihantar ke peranti pelawat melalui laman web.

Bagaimanakah kami menggunakan Pemberitahuan Tolak Web?

Apabila anda berada di laman web kami, anda akan mendapat permintaan untuk membenarkan pemberitahuan tolak.

Pemberitahuan tolak digunakan untuk menghantar mesej kepada anda. Kami tidak mengumpul data peribadi melalui pemberitahuan tolak. Kami hanya akan menggunakan pemberitahuan tolak jika anda bersetuju untuk menerimanya. Pelayar dan peranti anda mengawal sepenuhnya langganan anda kepada pemberitahuan. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak mempunyai kawalan terhadap langganan anda kepada pemberitahuan tolak kami.

Tetingkap timbul akan muncul apabila anda melawati laman web kami. Dengan mengklik 'benarkan' pada mesej ikut serta, anda memberikan kebenaran. Anda tidak akan menerima sebarang jenis pemberitahuan jika anda memilih untuk mengklik 'sekat'.

Anda boleh menyahaktifkan pemberitahuan tolak pada pelayar anda.

Jika anda memilih untuk menerima pemberitahuan tolak, pengecam unik yang berkaitan dengan peranti anda akan disimpan oleh NOTIX bagi pihak kami untuk memberi anda perkhidmatan tersebut. Pengecam ini tidak dikenali dan tidak mengandungi data peribadi.

Mengapa kami menggunakan Pemberitahuan Tolak Web?

Pemberitahuan Tolak membolehkan laman web kami memberitahu anda tentang mesej baharu atau kandungan yang dikemas kini. Semasa pelayar anda dibuka, jika kami telah diberikan kebenaran, kami boleh menghantar pemberitahuan kepada pelayar anda yang memaparkannya pada skrin.

Pemberitahuan tolak tidak mendatangkan mudarat kepada komputer anda atau kepada pengalaman pelayaran web anda; sebaliknya, kami menggunakan pemberitahuan tolak untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kami dan memudahkan orang ramai berinteraksi dengan kami.

Apakah pelayar yang disokong?

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Pelayar Samsung
 • Opera
 • Pelayar Yandex
 • Pelayar UC
 • dan macOS Safari

Berapakah pemberitahuan tolak yang akan anda terima?

Bilangan pemberitahuan yang kami hantar biasanya antara 1 dan 4 pemberitahuan sehari.

Adakah terdapat bayaran untuk pemberitahuan tolak?

Pemberitahuan tolak adalah percuma untuk diterima. Sama sekali tidak ada apa-apa yang dituntut daripada anda melainkan menerimanya.

Bagaimanakah saya boleh berhenti melanggan pemberitahuan Tolak Web?

Jika anda telah menerima untuk menerima pemberitahuan daripada kami, anda boleh menarik balik persetujuan anda (yang bermaksud anda berhenti melanggan pemberitahuan Tolak Web) dengan cara berikut:

Contoh Google Chrome:

 1. Buka pelayar Google Chrome pada peranti anda.
 2. Pergi ke Tetapan.
 3. Di bawah 'Privasi dan keselamatan' klik 'Tetapan tapak'.
 4. Klik Pemberitahuan.
 5. Pilih untuk menyekat atau membenarkan pemberitahuan: anda boleh memilih domain tertentu yang anda telah membenarkan langganan sebelum ini dan mengalihnya keluar. Anda tidak akan menerima pemberitahuan lagi daripada laman web yang anda telah mengalih keluar langganan anda melalui tetapan pelayar.

Menyahaktifkan pemberitahuan tolak pada beberapa pelayar