Dasar & Prosedur

Dasar Privasi

Privasi dan amanah Internet anda adalah sangat penting bagi kami dan kejayaan perniagaan kami. Kami mengumpul maklumat tentang pengguna kami dan di sini kami akan menggariskan jenis maklumat yang kami kumpulkan dan perkara yang kami lakukan dengannya. Anda juga akan dapat melihat cara anda boleh mengubah suai sebarang maklumat yang anda amanahkan kepada kami. Sila ambil perhatian bahawa dasar ini hanya terpakai pada laman web kami myfxchoice.com. Dengan melawati halaman web ini, anda bersetuju menerima pengumpulan data peribadi dan penggunaan kuki.

Maklumat yang dikumpul

Apabila anda mendaftar untuk akaun Demo atau Langsung dengan kami, maklumat berikut tentang anda (Data Anda) akan dikumpul dan disimpan untuk tujuan pentadbiran, berkaitan perkhidmatan dan/atau undang-undang:

 • Maklumat peribadi, seperti nama, alamat, nombor pendaftaran peribadi dan alamat e-mel dan sebagainya (Maklumat Peribadi)
 • Maklumat kewangan (Maklumat Kewangan) untuk penilaian kredit
 • Maklumat corak trafik laman web dan alamat IP

Data anda disimpan dan dirahsiakan mengikut undang-undang berkenaan perlindungan data peribadi, dan pemprosesannya, terpakai dalam bidang kuasa tempat FXChoice berada, seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bawah pada bahagian "Pendedahan Data Peribadi".

Penggunaan kuki

Kami menggunakan kuki untuk mengumpul maklumat. Kuki ialah fail data kecil yang disimpan oleh laman web pada cakera keras komputer anda untuk tujuan menyimpan rekod apabila anda melawati laman web. Kuki membolehkan kami meningkatkan keselesaan penggunaan anda, contohnya, dengan mengingati kata laluan anda dan pilihan tontonan, sekali gus membolehkan anda melawati pelbagai bahagian "ahli sahaja" di laman web tanpa mendaftar semula. Tambahan pula, kuki digunakan oleh kami untuk mengukur aktiviti di laman web dan membuat penambahbaikan dan kemas kini berdasarkan kawasan yang popular dan yang tidak.

Kami tidak menggunakan kuki untuk mendapatkan maklumat yang asalnya tidak dihantar dalam kuki. Kami tidak menggunakan maklumat yang dipindahkan melalui kuki untuk sebarang tujuan promosi atau pemasaran langsung tanpa persetujuan anda.

Cara kami menggunakan maklumat yang dikumpul

Kami mengumpul kedua-dua maklumat peribadi dan agregat untuk pelbagai tujuan.

Maklumat digunakan:

 • Untuk menambah baik kandungan laman web
 • Untuk menyesuaikan kandungan dan/atau susun atur laman web bagi setiap pengguna individu
 • Untuk memberitahu pengguna tentang kemas kini pada laman web
 • Untuk menghantar surat berita atau maklumat tentang peluang lain yang kami percaya akan menarik minat anda. Kami hanya akan menghantar ini kepada anda jika anda telah menyatakan bahawa anda ingin menerima maklumat tersebut.

Maklumat Peribadi dikumpul apabila pengguna kami memberikan maklumat kepada kami semasa mendaftar untuk keahlian, atau semasa memohon akaun. Kami mengehadkan pengumpulan Maklumat Peribadi kepada perkara yang diperlukan untuk mentadbir perniagaan kami dan memberi anda perkhidmatan yang lebih baik.

Maklumat corak trafik termasuk maklumat tentang halaman web yang diakses atau dilawati oleh pengguna kami, dan bilangan pengguna yang log masuk ke laman web kami setiap hari. Maklumat jenis ini hanya digunakan dalam bentuk agregatnya yang bermaksud pengguna individu tidak akan dikenali.

Kami juga mungkin menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk memberitahu anda tentang produk atau perkhidmatan baharu yang tersedia atau dalam pertimbangan, isu teknikal, tinjauan kepuasan pelanggan atau kemas kini akaun dan tujuan yang berkaitan.

Alamat e-mel anda mungkin digunakan berhubung dengan produk dan perkhidmatan kami (termasuk sebarang kempen pemasaran yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan ini). Jika anda tidak mahu menerima bahan pemasaran tersebut sila hubungi kami melalui Sembang Langsung atau buka  tiket pertanyaan.

Pendedahan data peribadi

Kami diwajibkan oleh undang-undang untuk menganggap data anda sebagai sulit dan kami tidak boleh menyampaikan atau menggunakan mana-mana data anda tanpa alasan undang-undang yang sah.

Semua data anda mendapat manfaat daripada perlindungan penuh ini dan hanya akan didedahkan kepada pihak ketiga, seperti pihak berkuasa pentadbiran atau kehakiman, jika kami terpaksa berbuat demikian menurut undang-undang yang terpakai, atau jika anda telah memberikan persetujuan bertulis anda untuk pendedahan sedemikian . Anda boleh membatalkan persetujuan tersebut atau mengubah tahapnya pada bila-bila masa.

Tanpa prejudis kepada perkara di atas, kami boleh mendedahkan maklumat yang berikut:

 • Data pelanggan am, seperti nama, alamat dan nombor pendaftaran peribadi, kepada syarikat yang menjalankan tugas pentadbiran untuk kami.
 • Data pelanggan am tentang pelanggan korporat kepada institusi kewangan tertakluk kepada kerahsiaan profesional, untuk tujuan pemasaran dan khidmat nasihat.

Cara mengubah suai/membetulkan maklumat anda

Anda juga boleh memilih untuk mengubah suai data anda atas inisiatif anda sendiri dengan menggunakan halaman 'Edit Profil Anda' yang anda akan dapati pada menu utama ruang ahli kami. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan, sila kemukakan tiket pertanyaan atau hubungi kami di +52 556 826 8868.

Dasar bayaran balik kad

 1. Bayaran balik perlu dibuat dalam mata wang yang sama seperti deposit awal.
 2. Pelanggan tidak boleh meminta bayaran balik dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah deposit melainkan pemproses kad dan bank pelanggan yang berkaitan membenarkan transaksi sedemikian. Dalam erti kata lain, jumlah bayaran balik tidak boleh lebih tinggi daripada jumlah deposit.
 3. Pembayaran pihak ketiga adalah tidak dibenarkan. Jumlah yang didepositkan daripada kad pihak ketiga akan dikembalikan kepada kad yang sama sebaik sahaja FXChoice telah diberikan dokumen ID pemegang kad.
 4. Pelanggan berhak menggunakan lebih daripada satu kad asalkan semuanya milik pelanggan; walau bagaimanapun, p.2 masih boleh digunakan pada setiap kad secara berasingan.
 5. Untuk mematuhi peruntukan yang terkandung dalam p.2, satu permintaan pembayaran kadangkala boleh diproses dalam beberapa transaksi.
 6. Sekiranya kad tamat tempoh digunakan untuk membuat deposit, atau ia ditukar, bayaran balik secara teknikal tidak mungkin dan dalam kes sedemikian FXChoice berhak untuk menolak transaksi yang diminta dengan menggunakan peruntukan yang dinyatakan dalam p.1 Dasar Bayaran Balik kami.
 7. Bayaran yang dikenakan bergantung pada pemproses kad yang tersedia untuk setiap negara.
 8. Untuk memproses pengeluaran, FXChoice berhak untuk meminta dokumentasi tambahan yang berkaitan dengan pembayaran, jika perlu, untuk mematuhi keperluan undang-undang dan prosedur dalaman.

Dasar deposit dan pengeluaran

 1. Kaedah pembayaran: Pelanggan boleh mendepositkan dan mengeluarkan dana hanya menggunakan kaedah pembayaran yang tersedia di bahagian 'Deposit dan Pengeluaran' di Backoffice mereka. Sebagai peraturan umum, pelanggan harus menggunakan kaedah pembayaran sama yang digunakan untuk membuat deposit bagi pengeluaran. Sekiranya ini tidak mungkin, FXChoice Limited akan membenarkan pelanggan menggunakan kaedah pembayaran lain, selagi pelanggan memberikan bukti bahawa akaun yang didaftarkan dengan kaedah pembayaran baharu ini adalah atas nama mereka. Dalam keadaan sedemikian, mata wang yang didepositkan dan dikeluarkan hendaklah juga sepadan. Sekiranya penyedia pembayaran yang digunakan oleh FX Choice Limited berhenti beroperasi untuk beberapa waktu, FX Choice Limited berhak menangguhkan pengeluaran sehingga perkhidmatan dipulihkan. Apabila perkhidmatan penyedia pembayaran telah dihentikan secara kekal, FX Choice Limited akan menawarkan pilihan alternatif untuk mematuhi keperluan yang dinyatakan di atas (sebaik-baiknya pemegang mata wang dan akaun yang sama).
 2. Akaun pembayaran: Sebagai peraturan umum, pelanggan harus menggunakan akaun pembayaran sama yang digunakan untuk membuat deposit bagi pengeluaran. Sekiranya ini tidak mungkin, FX Choice Limited mungkin membenarkan pelanggan menggunakan akaun pembayaran lain, selagi pelanggan memberikan bukti bahawa akaun pembayaran baharu itu dimiliki oleh mereka.
 3. Mata wang: mata wang untuk deposit atau pengeluaran hanya yang tersedia pada bahagian 'Deposit dan Pengeluaran' dan disokong oleh setiap penyedia pembayaran.

  Penyelesaian dalam mata wang yang tidak disokong boleh dibuat mengikut budi bicara mutlak FX Choice Limited berdasarkan kes demi kes.

  Kecuali jika dibenarkan mengikut keadaan khas, pelanggan tidak boleh mengeluarkan dana dalam mata wang yang berbeza daripada mata wang yang mereka gunakan untuk membuat deposit.

  Pelanggan memahami bahawa dalam keadaan deposit atau pengeluaran dibuat dalam mata wang selain mata wang yang tersedia pada bahagian 'Deposit dan Pengeluaran' di laman web syarikat atau selain mata wang akaun yang akan menerima bayaran balik itu, FX Choice Limited mungkin perlu melakukan penukaran mata wang. Dalam keadaan sedemikian, FX Choice Limited akan mengembalikan atau mendepositkan dana dengan nilai bersih daripada sebarang yuran penukaran atau caj lain yang ditanggung oleh FX Choice Limited.

  Apabila memproses permintaan pengeluaran, FX Choice Limited akan menggunakan kadar mata wang dalamannya yang diterima pakai daripada pembekal mata wang yang berkhidmat untuk FX Choice Limited pada tarikh pengeluaran.

 1. Pembayaran pihak ketiga: Pembayaran pihak ketiga adalah dilarang sama sekali. Inilah sebabnya FX Choice Limited berhak membatalkan deposit atau pengeluaran pelanggan jika terdapat percubaan untuk menggunakan akaun pihak ketiga. Sekiranya deposit diperoleh daripada akaun pihak ketiga, dana akan dipindahkan kembali ke butiran akaun yang sama dengan sumber asalnya. Jika ini berlaku, pelanggan akan dikenakan bayaran bagi semua kos untuk pemindahan.
 2. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk kecukupan butiran yang dinyatakan dalam permohonan deposit atau pengeluaran mereka.
 3. FX Choice Limited berhak untuk meminta semua maklumat tambahanpenjelasan atau dokumen diperlukan untuk memproses pemindahan dengan betul atau untuk mematuhi peraturan, prosedur KYC dan AML yang berkaitan. Jika pada bila-bila masa FX Choice Limited tidak berpuas hati dengan dokumentasi yang diberikan oleh pelanggan berkaitan dengan pengeluaran atau deposit, FX Choice Limited berhak untuk membalikkan mana-mana bahagian dana selepas sebarang bayaran pemindahan atau lain-lain caj yang ditanggung oleh FX Choice Limited atau untuk membatalkan atau menangguhkan pemprosesan pembayaran sehingga maklumat yang diperlukan diberikan.
 4. Tempoh masa pemprosesan: Pelanggan bersetuju bahawa pemprosesan permintaan bayaran balik boleh mengambil masa sehingga 24 jam pada hari perniagaan (hujung minggu ditutup) sejak permintaan itu disahkan melainkan butiran, penjelasan atau dokumen tambahan diperlukan. Dalam keadaan sedemikian, had masa 24 jam bermula dengan penerimaan maklumat yang diminta. Pelanggan menerima bahawa pemprosesan permintaan bayaran balik di bawah dasar semasa bermakna FX Choice Limited akan menyerahkan permintaan bayaran balik kepada pembekal pembayarannya. FX Choice Limited tidak bertanggungjawab untuk tempoh masa yang diperlukan untuk pembekal pembayaran masing-masing atau rakan niaganya untuk melaksanakan permintaan tersebut.
 5. Yuran: FX Choice Limited berhak untuk mengenakan yuran untuk deposit dan pengeluaran yang jumlahnya dikira berdasarkan kos yang dibayar oleh syarikat apabila memenuhi permintaan pengeluaran pelanggan. Maklumat tentang bayaran yang dikenakan boleh didapati di laman web syarikat dan di Backoffice pelanggan. Sekiranya berlaku perbezaan, maklumat yang disiarkan di Backoffice pelanggan akan diguna pakai. FX Choice Limited berhak, tetapi tidak diwajibkan, untuk mengenakan yuran tambahan kepada pelanggan (jika berkaitan) apabila pelanggan menggunakan sistem pembayaran yang berbeza untuk mengeluarkan dana.
 6. Apabila perkhidmatan FX Choice Limited telah disediakan dengan betul, pelanggan bersetuju untuk tidak meminta atau menuntut bayaran balik atau caj balik daripada bank atau pembekal kad kredit mereka pada bila-bila masa semasa atau selepas penggunaan perkhidmatan FX Choice Limited. Sebarang percubaan untuk berbuat demikian boleh dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian Pelanggan, dan pelanggan boleh dipertanggungjawabkan. Walau bagaimanapun, jika FX Choice Limited menerima caj balik untuk sebarang transaksi, kami berhak untuk menahan baki semasa Pelanggan dengan kami dan menghantar semula dana selepas semua caj yang berkaitan dengan caj balik telah ditolak.
 7. Jika terdapat sebab yang mencukupi untuk mengesyaki bahawa sumber dana pelanggan dan keseluruhan aktiviti mereka adalah bertentangan dengan Manual Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) atau mana-mana dasar dalaman lain atau sekiranya berlaku sebarang tindakan atau aktiviti penipuan/haram dengan niat haram secara langsung atau tidak langsung, FX Choice Limited mempunyai hak unilateral untuk menafikan deposit atau pengeluaran dana ke dan dari akaun pelanggan, membekukan aset, menggantung sebarang aktiviti dagangan pada akaun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, membatalkan permintaan untuk deposit atau pengeluaran, menahan dana atau membayar balik dana yang diterima mengikut budi bicaranya sendiri. Pelanggan akan dimaklumkan bahawa FX Choice Limited bertanggungjawab untuk memaklumkan institusi kerajaan masing-masing tentang setiap konflik dasar AML dan mendedahkan data pelanggan. Dalam keadaan sedemikian, pelanggan mesti membayar pampasan kerugian dan kerosakan langsung dan tidak langsung yang dialami oleh syarikat atau pihak ketiga akibat tindakan pelanggan dan FX Choice Limited boleh memotong jumlah masing-masing daripada dana pelanggan.
 8. Jika berlaku penyalahgunaan sistem perdagangan atau sebarang aktiviti yang bertentangan dengan tujuan biasa perkhidmatan atau tanpa niat baik, FX Choice Limited mempunyai hak untuk
  • Menutup kedudukan pelanggan dengan serta-merta dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
  • Menangguhkan pengeluaran pelanggan sehingga kerosakan dikira
  • Menyekat profil pelanggan
  • Serta menolak keuntungan yang diperoleh hasil daripada penipuan perdagangan.
 9. Jika akaun dagangan Pelanggan dengan FXChoice tidak aktif (bermaksud tiada dagangan telah dijalankan pada akaun) selama satu (1) tahun dan baki akaun dagangan ini kurang daripada USD 5 (atau setara dalam mata wang lain), FXChoice adalah berhak, mengikut budi bicaranya sendiri, untuk menutup akaun dagangan dan menamatkan Perjanjian Pelanggan dengan Pelanggan apabila tamat tempoh tidak aktif selama setahun pada akaun dagangan.
 10. Jika FXChoice memutuskan untuk menutup akaun dagangan dan menamatkan Perjanjian Pelanggan dalam keadaan yang dibentangkan di bawah p. 12, FXChoice akan menentukan tarikh penamatan (melalui e-mel) sebulan sebelum penamatan. Dalam keadaan ini, FXChoice boleh memindahkan baki daripada akaun ke mana-mana akaun terbuka lain dengan sekurang-kurangnya satu pemilik biasa atau akaun yang dilantik oleh Pelanggan. Dana yang tidak diminta oleh Pelanggan untuk dikembalikan kepada sistem pembayaran yang tepat bagi Pelanggan akan dianggap sebagai ditinggalkan dan akan menjadi hak milik FX Choice Limited.
 11. Jika akaun dagangan Pelanggan dengan FXChoice tidak aktif (bermaksud tiada dagangan telah dijalankan pada akaun) selama lima (5) tahun dan baki akaun dagangan ini melebihi USD 5 (atau setara dalam mata wang lain), FXChoice adalah berhak, mengikut budi bicaranya sendiri, untuk menutup akaun dagangan dan menamatkan perjanjian Pelanggan dengan Pelanggan apabila tamat tempoh tidak aktif selama lima tahun pada akaun dagangan.
 12. Jika FXChoice memutuskan untuk menutup akaun dagangan dan menamatkan Perjanjian Pelanggan dalam keadaan yang dijelaskan di bawah p. 14, FXChoice akan menentukan tarikh penamatan (melalui e-mel) sebulan sebelum penamatan. Dalam keadaan ini, FXChoice boleh memindahkan baki daripada akaun ke mana-mana akaun terbuka lain dengan sekurang-kurangnya satu pemilik biasa atau akaun yang dilantik oleh Pelanggan. Dana yang tidak diminta oleh Pelanggan untuk dikembalikan kepada sistem pembayaran yang tepat bagi Pelanggan akan dianggap sebagai ditinggalkan dan akan menjadi hak milik FX Choice Limited.
 13. Jika FXChoice menetapkan bahawa Pelanggan ialah warganegara atau pemastautin negara yang tidak berada dalam senarai negara yang layak mengikut peraturan pengubahan wang haram dan peraturan dalaman yang lain, FXChoice berhak, mengikut budi bicaranya sendiri, untuk menutup akaun dagangan dan menamatkan hubungan dengan Pelanggan.
 14. Jika FXChoice memutuskan untuk menutup akaun dagangan dan menamatkan Perjanjian Pelanggan dalam keadaan yang dijelaskan di bawah p. 16, FXChoice akan menentukan tarikh penamatan (melalui e-mel) seminggu sebelum penamatan. Dalam keadaan ini, FXChoice boleh memindahkan baki daripada akaun ke mana-mana akaun terbuka lain dengan sekurang-kurangnya satu pemilik biasa atau akaun yang dilantik oleh Pelanggan. Dana yang tidak diminta oleh Pelanggan untuk dikembalikan kepada sistem pembayaran yang tepat bagi Pelanggan akan dianggap sebagai ditinggalkan dan akan menjadi hak milik FX Choice Limited.

Peraturan AML

FX Choice Limited mengiktiraf peranan penting sektor kewangan untuk menghalang dan mencegah aktiviti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Pengubahan wang haram ditakrifkan secara meluas dan merangkumi semua bentuk pengendalian atau memiliki harta jenayah, termasuk memiliki hasil jenayah seseorang dan memudahkan sebarang pengendalian atau pemilikan harta jenayah. Harta jenayah boleh berupa apa-apa jua bentuk, termasuk wang, sekuriti, harta ketara dan tidak ketara.

FX Choice Limited terikat dengan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Keganasan 2008 Belize (Undang-undang), yang menetapkan syarat pentadbiran yang kukuh kepada semua institusi kewangan.

Undang-undang mewajibkan syarikat untuk memperkenalkan dan mematuhi Manual Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan pembiayaan keganasan (Manual AML) yang bersama-sama dengan semua dasar dan peraturan dalaman yang berkaitan adalah tonggak utama sistem kawalan dalaman yang ditubuhkan untuk memantau pematuhan dengan prosedur yang diperkenalkan oleh FX Choice Limited untuk pencegahan dan pengesanan pengubahan wang haram.

Fungsi pematuhan bertanggungjawab untuk mengesahkan pematuhan kepada pelbagai prosedur pencegahan pengubahan wang haram melalui audit yang direka khusus dan audit fungsian yang lain.

Manual AML kami mengikat ahli Lembaga Pengarah, Eksekutif, Ketua dan Pengurus bahagian Syarikat, kakitangan, dan mana-mana orang lain yang terlibat dalam operasi perkhidmatan yang ditawarkan. Prosedur dan cadangan yang terkandung dalam Manual AML dan undang-undang mesti dipatuhi dengan ketat oleh kakitangan Syarikat. Pekerja menyedari betapa seriusnya pengubahan wang haram, dan aktiviti pembiayaan keganasan, kewajipan berkanun mereka, dan digalakkan untuk bekerjasama dan melaporkan transaksi yang mencurigakan dengan segera.

Manual AML dan undang-undang kami memerlukan FX Choice Limited untuk mewujudkan dan mengekalkan dasar dan prosedur khusus untuk melindungi pelanggannya, perniagaannya dan sistem kewangannya daripada digunakan untuk pengubahan wang haram. Prosedur ini direka untuk mencapai dua tujuan utama:

 1. Untuk memudahkan pengenalpastian dan pelaporan transaksi yang mencurigakan;
 2. Untuk memastikan melalui pelaksanaan prinsip 'kenali pelanggan anda' yang ketat dan penyelenggaraan prosedur penyimpanan rekod yang mencukupi, sekiranya pelanggan disiasat, institusi kewangan boleh menyediakan bahagiannya dalam jejak audit.

Manual AML dan semua prosedur dalaman menyediakan garis panduan yang harus dipatuhi di seluruh Syarikat untuk membantu dalam pengesanan dan pencegahan aktiviti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan mengikut undang-undang.

Semua pekerja syarikat hendaklah melaksanakan tugas mereka mengikut garis panduan yang ditetapkan dalam Manual AML dan peraturan dalaman syarikat yang berkaitan.

Peraturan AML syarikat tertakluk kepada semakan dan kemas kini yang berterusan oleh Jabatan Pematuhan untuk memastikan pematuhan penuh terhadap perundangan semasa, peraturan dan arahan Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Antarabangsa.